Bài 6 trang 75 SGK Hóa học 11


Đề bài

Nung 52,65 g CaCO3 ở 1000C và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500,0 ml dung dịch NaOH 1,800M. Hỏi thu được những muối nào? Muối khối lượng là bao nhiêu? Biết rằng hiệu suất phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95%.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

CaCO3   \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)  CaO+CO2

\(n_{CO_{2}}\) = \(n_{CaCO_{3}}\) = 52,65/100 = 0,5265 (mol)

Vì phản ứng trên có  h = 95 % nên \(n_{CO_{2}}\) thực tế thu được:

\(n_{CO_{2}}\) = 0,5265 * 95/100 = 0,5 mol

Ta có nNaOH = 0,5 x 1,8 = 0,9(mol)

Tỉ lệ số mol giữa NaOH và CO2 : 1 < \(\frac{n_{NaOH}}{n_{CO_{2}}}\) = \(\frac{0,9}{0,5}\) < 2

Do đó, phản ứng tạo thành hỗn hợp hai muối: NaHCO3 và Na2CO3

NaOH + CO2 → NaHCO3

x          → x                                        (mol)

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

2y           → y                                       (mol)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{gathered}
\sum {{n_{C{O_2}}} = x + y = 0,5} \hfill \\
\sum {{n_{NaOH}} = x + 2y = 0,9} \hfill \\ 
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = ?  \hfill \\
y = ? \hfill \\ 
\end{gathered} \right.\)

Khối lượng NaHCO3 =  84x =?  (g)

Khối lượng của Na2CO3 = 106y = ? (g)

Lời giải chi tiết

CaCO3   \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)  CaO+CO2

\(n_{CO_{2}}\) = \(n_{CaCO_{3}}\) = 52,65/100 = 0,5265 (mol)

Vì phản ứng trên có  h = 95 % nên \(n_{CO_{2}}\) thực tế thu được:

\(n_{CO_{2}}\) = 0,5265 * 95/100 = 0,5 mol

Ta có nNaOH = 0,5 x 1,8 = 0,9(mol)

Tỉ lệ số mol giữa NaOH và CO2 : 1 < \(\frac{n_{NaOH}}{n_{CO_{2}}}\) = \(\frac{0,9}{0,5}\) < 2

Do đó, phản ứng tạo thành hỗn hợp hai muối: NaHCO3 và Na2CO3

NaOH + CO2 → NaHCO3

x          → x                                        (mol)

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

2y           → y                                       (mol)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{gathered}
\sum {{n_{C{O_2}}} = x + y = 0,5} \hfill \\
\sum {{n_{NaOH}} = x + 2y = 0,9} \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = 0,1 \hfill \\
y = 0,4 \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

Khối lượng NaHCO3 = 0,1. 84 =8,4 (g)

Khối lượng của Na2CO3 = 0,4.106 = 42,4(g)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.