Bài 6 trang 75 SGK Hóa học 11


Giải bài 6 trang 75 SGK Hóa học 11. Nung 52,65 g

Đề bài

Nung 52,65 g CaCO3 ở 1000C và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500,0 ml dung dịch NaOH 1,800M. Hỏi thu được những muối nào? Muối khối lượng là bao nhiêu? Biết rằng hiệu suất phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95%.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

CaCO3   \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)  CaO+CO2

\(n_{CO_{2}}\) = \(n_{CaCO_{3}}\) = 52,65/100 = 0,5265 (mol)

Vì phản ứng trên có  h = 95 % nên \(n_{CO_{2}}\) thực tế thu được:

\(n_{CO_{2}}\) = 0,5265 * 95/100 = 0,5 mol

Ta có nNaOH = 0,5 x 1,8 = 0,9(mol)

Tỉ lệ số mol giữa NaOH và CO2 : 1 < \(\frac{n_{NaOH}}{n_{CO_{2}}}\) = \(\frac{0,9}{0,5}\) < 2

Do đó, phản ứng tạo thành hỗn hợp hai muối: NaHCO3 và Na2CO3

NaOH + CO2 → NaHCO3

x          → x                                        (mol)

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

2y           → y                                       (mol)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{gathered}
\sum {{n_{C{O_2}}} = x + y = 0,5} \hfill \\
\sum {{n_{NaOH}} = x + 2y = 0,9} \hfill \\ 
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = ?  \hfill \\
y = ? \hfill \\ 
\end{gathered} \right.\)

Khối lượng NaHCO3 =  84x =?  (g)

Khối lượng của Na2CO3 = 106y = ? (g)

Lời giải chi tiết

CaCO3   \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)  CaO+CO2

\(n_{CO_{2}}\) = \(n_{CaCO_{3}}\) = 52,65/100 = 0,5265 (mol)

Vì phản ứng trên có  h = 95 % nên \(n_{CO_{2}}\) thực tế thu được:

\(n_{CO_{2}}\) = 0,5265 * 95/100 = 0,5 mol

Ta có nNaOH = 0,5 x 1,8 = 0,9(mol)

Tỉ lệ số mol giữa NaOH và CO2 : 1 < \(\frac{n_{NaOH}}{n_{CO_{2}}}\) = \(\frac{0,9}{0,5}\) < 2

Do đó, phản ứng tạo thành hỗn hợp hai muối: NaHCO3 và Na2CO3

NaOH + CO2 → NaHCO3

x          → x                                        (mol)

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

2y           → y                                       (mol)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{gathered}
\sum {{n_{C{O_2}}} = x + y = 0,5} \hfill \\
\sum {{n_{NaOH}} = x + 2y = 0,9} \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = 0,1 \hfill \\
y = 0,4 \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

Khối lượng NaHCO3 = 0,1. 84 =8,4 (g)

Khối lượng của Na2CO3 = 0,4.106 = 42,4(g)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.7 trên 26 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Hợp chất của cacbon

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài