Bài 6 trang 183 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Tìm công thức hóa học dạng phân tử và dạng hợp chất kép của những chất có thành phần như sau:

Đề bài

Tìm công thức hóa học dạng phân tử và dạng hợp chất kép của những chất có thành phần như sau:

a) Hợp chất A: \(32,9\% Na,{\rm{ }}12,9\% Al,{\rm{ }}54,2\% F\);

b) Hợp chất B: \(14\% K,{\rm{ }}9,7\% Al,{\rm{ }}30,5\% Si,{\rm{ }}45,8\% O\).

Lời giải chi tiết

a) Hợp chất A: \(32,9\% Na,{\rm{ }}12,9\% Al,{\rm{ }}54,2\% F\);

Gọi CTTQ của A: \(N{a_x}A{l_y}{F_z}\). Ta có:

 \(x:y:z = {{32,9} \over {23}}:{{12,9} \over {27}}:{{54,2} \over {19}} = 3:1:6.\)

Vậy công thức của A: \(N{a_3}Al{F_6}\) hay \(3NaF.Al{F_3}\).

b) Hợp chất B:  \(14\% K,{\rm{ }}9,7\% Al,{\rm{ }}30,5\% Si,{\rm{ }}45,8\% O\):

Gọi CTTQ của B: \({K_x}A{l_y}S{i_z}{O_t}\). Ta có:

 \(x:y:z:t = {{14} \over {39}} : {{9,7} \over {27}} : {{30,5} \over {28}} : {{45,8} \over {16}} = 1:1:3:8.\)

Vậy công thức của B là: \(KAlS{i_3}{O_8}\) hay \(KAl{O_2}.3Si{O_2}\).

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD