Bài 4 trang 183 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Hãy cho biết: a) Cấu hình electron của các nguyên tử Na, Ca, Al và của các ion Na+, Ca2+, Al3+. b) Tính chất hóa học chung của những kim loại này. c) Tính chất hóa học chung của những ion kim loại này.

Đề bài

Hãy cho biết:

a) Cấu hình electron của các nguyên tử \(Na, Ca, Al\) và của các ion \(N{a^ + },{\rm{ }}C{a^{2 + }},{\rm{ }}A{l^{3 + }}\).

b) Tính chất hóa học chung của những kim loại này.

c) Tính chất hóa học chung của những ion kim loại này.

Lời giải chi tiết

a) Cấu hình electron của các nguyên tử:

\(Na:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^1}\);      

\(Ca:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}4{s^2}\);      

\(Al:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^1}\).

Cấu hình electron của các ion :

\(N{a^ + }:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}\);         

\(C{a^{2 + }}:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}\);      

\(A{l^{3 + }}:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}\)

b) Tính chất hóa học chung của \(Na, Ca\) và \(Al\) là tính khử.

- Tác dụng với phi kim:

\(\eqalign{
& 4Na + {O_2} \to 2N{a_2}O \cr 
& 2Ca + {O_2} \to 2CaO \cr 
& 4Al + 3{O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2A{l_2}{O_3} \cr} \)

- Tác dụng với axit:

\(\eqalign{
& 2Na + 2HCl \to 2NaCl + {H_2} \uparrow \cr 
& Ca + 2HCl \to CaC{l_2} + {H_2} \uparrow \cr 
& 2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2} \uparrow \cr} \)

- Tác dụng với \({H_2}O\):

\(\eqalign{
& 2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2} \uparrow \cr 
& Ca + 2{H_2}O \to Ca{(OH)_2} + {H_2} \uparrow \cr 
& 2Al + 6{H_2}O \to 2Al{(OH)_3} + 3{H_2} \uparrow \cr} \)

c) Tính chất hóa học chung của các ion \(N{a^ + },C{a^ + }\) và \(A{l^{3 + }}\) là tính oxi hóa yếu.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài