Bài 4 trang 183 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Hãy cho biết:

a) Cấu hình electron của các nguyên tử \(Na, Ca, Al\) và của các ion \(N{a^ + },{\rm{ }}C{a^{2 + }},{\rm{ }}A{l^{3 + }}\).

b) Tính chất hóa học chung của những kim loại này.

c) Tính chất hóa học chung của những ion kim loại này.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Cấu hình electron của các nguyên tử:

\(Na:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^1}\);      

\(Ca:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}4{s^2}\);      

\(Al:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^1}\).

Cấu hình electron của các ion :

\(N{a^ + }:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}\);         

\(C{a^{2 + }}:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}\);      

\(A{l^{3 + }}:{\rm{ }}1{s^2}2{s^2}2{p^6}\)

b) Tính chất hóa học chung của \(Na, Ca\) và \(Al\) là tính khử.

- Tác dụng với phi kim:

\(\eqalign{
& 4Na + {O_2} \to 2N{a_2}O \cr 
& 2Ca + {O_2} \to 2CaO \cr 
& 4Al + 3{O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2A{l_2}{O_3} \cr} \)

- Tác dụng với axit:

\(\eqalign{
& 2Na + 2HCl \to 2NaCl + {H_2} \uparrow \cr 
& Ca + 2HCl \to CaC{l_2} + {H_2} \uparrow \cr 
& 2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2} \uparrow \cr} \)

- Tác dụng với \({H_2}O\):

\(\eqalign{
& 2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2} \uparrow \cr 
& Ca + 2{H_2}O \to Ca{(OH)_2} + {H_2} \uparrow \cr 
& 2Al + 6{H_2}O \to 2Al{(OH)_3} + 3{H_2} \uparrow \cr} \)

c) Tính chất hóa học chung của các ion \(N{a^ + },C{a^ + }\) và \(A{l^{3 + }}\) là tính oxi hóa yếu.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.