Bài 6 trang 162 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Giải bài 6 trang 162 SGK Hóa học 11. Hidrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X

Đề bài

Hidrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi CTPT của X là CxHy

\(x:y = \frac{{\% C}}{{12}}:\frac{{\% H}}{1}\)

=> công thức đơn giản nhất của X

Có CTĐGN => CTPT 

Lời giải chi tiết

Gọi CTPT của X là CxHy

\(\begin{gathered}
x:y = \frac{{\% C}}{{12}}:\frac{{\% H}}{1} \hfill \\
\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{92,3\% }}{{12}}:\frac{{7,7\% }}{1} \hfill \\
\,\,\,\,\,\,\,\, = 7,6:7,7 \hfill \\
\,\,\,\,\,\,\,\, = 1:1 \hfill \\
\end{gathered} \)

=> công thức phân tử của X có dạng (CH)n

=> loại A và C

Mà đề nói chất trên tác dụng được với dd Br2 ( không xúc tác)

=> Đó là Stiren C8H8

Đáp án D

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu