Bài 6 SGK trang 90 hóa học 12 nâng cao.


Viết phương trình phản ứng polime hóa các monome sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng.

Đề bài

Viết phương trình phản ứng polime hóa các monome sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng.

a) \(C{H_3} - CH = C{H_2};\)

b) \(C{H_2} = CCl - CH = C{H_2};\)

c) \(C{H_2} = CH - CH = C{H_2}\) và \(C{H_2} = CH - CN;\)

d) \(C{H_2}OH - C{H_2}OH\) và \(m - {C_6}{H_4}{(C{\rm{OOH)}}_2}\) (axit isophtalic).

e) \(N{H_2} - CH(C{H_3}) - {\left[ {C{H_2}} \right]_{10}}COOH\).

Lời giải chi tiết

a), b) là phản ứng trùng hợp;

c) là phản ứng đồng trùng hợp;

d), e) là phản ứng trùng ngưng;

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD