Bài 3 SGK trang 90 hóa học 12 nâng cao.


Hãy phân biệt các ví dụ sau và cho ví dụ minh họa: a) polime thiên nhiên, polime tổng hợp, polime bán tổng hợp. b) polime có cấu trúc điều hòa và cấu trúc không điều hòa. c) polime mạch phân nhánh và polime mạng không gian.

Đề bài

Hãy phân biệt các ví dụ sau và cho ví dụ minh họa:

a) Polime thiên nhiên, polime tổng hợp, polime bán tổng hợp.

b) Polime có cấu trúc điều hòa và cấu trúc không điều hòa.

c) Polime mạch phân nhánh và polime mạng không gian.

Lời giải chi tiết

a) Polime thiên nhiên, polime tổng hợp và polime bán tổng hợp.

- Polime thiên nhiên là polime do thiên nhiên tạo ra, có sẵn trong thiên nhiên. Vi dụ: xenlulozo; cao su, tinh bột…

- Polime tổng hợp là polime do con người tổng hợp bằng con đường hóa học. ví dụ:

Nhựa phenolformanđehit, PVC,…

- Polime bán tổng hợp là polime thu được do biến đổi hóa học một phần nào polime thiên nhiên. Ví dụ: Tơ axetat, tơ visco,…

b) Polime có cấu trúc điều hòa và cấu trúc không điều hòa.

- Nếu mắt xích trong mạch polime nối với nhau theo một trật tự nhất định như “đầu nối với đuôi” thì gọi là polime có cấu trúc điều hòa.

- Nếu mắt xích trong mạch polime nối với nhau không theo một trật tự nhất định thì gọi là polime có cấu trúc không điều hòa.

c) Polime mạch phân nhánh và polime không gian.

- Polime mạch phân nhánh: trên mạch polime có những nhánh do mắt xích tạo nên. Ví dụ: amilopectin, glicogen,…

- Polime mạng không gian: giữa các chuối polime có các mắt xích nối với nhau theo dạng mạng không gian. Ví dụ: Cao su lưu hóa, nhựa bakelit,…

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD