Bài 6 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao


Đề bài

Điện phân \(200\;ml\) dung dịch có chứa 2 muối là \(Cu{(N{O_3})_2},AgN{O_3}\) với cường độ dòng điện là \(0,804\,A\) đến khi bọt khí bắt đầu thoát ra ở cực âm thì mất thời gian là \(2\) giờ, khi đó khối lượng cực âm tăng thêm \(3,44\) gam. Hãy xác định nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch ban đầu.

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Catot (-): \(A{g^ + },C{u^{2 + }},{H_2}O.\)  

 \(A{g^ + } + 1e \to Ag\) 

  \(x\)      \(\rightarrow\) \( x\)  \(\rightarrow\) \( x\)

\(C{u^{2 + }} + 2e \to Cu\) 

  \(y\)      \(\rightarrow\) \(2 y\)   \(\rightarrow\)  \( y\)

\(2{H_2}O + 2e \to {H_2} + 2O{H^ - }\) 

Anot (+): \(N{O_3}^ - ,{H_2}O.\)

\({H_2}O - 2e \to 2{H^ + } + {1 \over 2}{O_2}\)

\(\eqalign{
& {n_e} = {q \over {96500}} = {{It} \over {96500}} = {{0,804.2.3600} \over {96500}} = 0,06\;mol. \cr 
&\text{Ta có hệ}: \left\{ \matrix{
x + 2y = 0,06 \hfill \cr 
108x + 64y = 3,44 \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
x = 0,02 \hfill \cr 
y = 0,02 \hfill \cr} \right. \cr} \)

Nồng độ của các muối có trong dung dịch ban đầu là:

 \({CM_{{{Cu{{(N{O_3})}_2}}}}} = {{0,02} \over {0,2}} = 0,1M\),

\({CM_{{{AgN{O_3}}}}} = {{0,02} \over {0,2}} = 0,1M.\)

Cách 2: 

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.