Bài 2 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao


Phản ứng hóa học nào sau đây chỉ thực hiện được bằng phương pháp điện phân?

Đề bài

Phản ứng hoá học nào sau đây chỉ thực hiện được bằng phương pháp điện phân?

\(\eqalign{
& A.Fe + CuS{O_4} \to FeS{O_4} + Cu \cr 
& B.CuS{O_4} + {H_2}O \to Cu + {O_2} + {H_2}S{O_4} \cr 
& C.CuS{O_4} + NaOH \to Cu{\left( {OH} \right)_2} + N{a_2}S{O_4} \cr 
& D.Cu + AgN{O_3} \to Ag + Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} \cr} \)

Lời giải chi tiết

Chọn B

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD