Bài 5 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao


Trình bày cách để tách riêng mỗi chất khỏi hỗn hợp sau đây:

Đề bài

Trình bày cách để tách riêng mỗi chất khỏi hỗn hợp sau đây:

a) Hỗn hợp khí: \(C{H_4},C{H_3}N{H_2}.\)

b) Hỗn hợp lỏng: \({C_6}{H_6},{C_6}{H_5}OH,{C_6}{H_5}N{H_2}\)

Lời giải chi tiết

a) Cho hỗn hợp khí \(C{H_4},C{H_3}N{H_2}\) qua dung dịch \(HCl\) dư, \(C{H_3}N{H_2}\) bị hấp thụ. Tách được \(C{H_4}\).

 \(C{H_3}N{H_2} + HCl \to {\left[ {C{H_3}N{H_3}} \right]^ + }C{l^ - }\)

Sau đó cho dung dịch \(NaOH\) dư vào dung dịch , đun nhẹ , tách thu được \(C{H_3}N{H_2}.\)

 \({\left[ {C{H_3}N{H_3}} \right]^ + }C{l^ - } + NaOH \to C{H_3}N{H_2} \uparrow  + NaCl + {H_2}O.\)

b) - Cho hỗn hợp lỏng gồm \({C_6}{H_6},{C_6}{H_5}OH,{C_6}{H_5}N{H_2}\) tác dụng với dung dịch \(HCl\). Anilin tham gia phản ứng tạo muối tan trong nước , tách lớp ,nằm bên dưới, chiết được \({\left[ {{C_6}{H_5}N{H_3}} \right]^ + }C{l^ - }\) ra khỏi hỗn hợp \({C_6}{H_6}, {C_6}{H_5}OH.\)

 \({C_6}{H_5}NH_2 + HCl \to {\left[ {{C_6}{H_5}N{H_3}} \right]^ + }C{l^ - }.\)

- Cho dung dịch \(NaOH\) dư vào dung dịch muối amoni, anilin tách lớp nổi lên trên, chiết thu được anilin.

 \({\left[ {{C_6}{H_5}N{H_3}} \right]^ + }C{l^ - } + NaOH \to {C_6}{H_5}N{H_2} + NaCl + {H_2}O.\)

- Cho hỗn hợp còn lại gồm \({C_6}{H_6},{C_6}{H_5}OH\) tác dụng với dung dịch \(NaOH\) dư, phenol tham gia phản ứng tạo muối tan trong nước, tách lớp, nằm bên dưới, chiết thu được benzen .

 \({C_6}{H_5}OH + NaOH \to {C_6}{H_5}ONa + {H_2}O\)

Sục khí \(C{O_2}\) dư vào dung dịch muối natri, phenol tách lớp nổi nên trên, chiết thu được phenol.

 \({C_6}{H_5}ONa + C{O_2} + {H_2}O \to {C_6}{H_5}OH + NaHC{O_3}\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 11. Amin

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài