Bài 2 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao


Đốt cháy hoàn toàn 5,9 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn \(5,9\) gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X thu được \(6,72\) lít \(C{O_2}\), \(1,12\) lít \({N_2}\) (các thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn ) và \(8,1\) gam \({H_2}O\). Công thức của X là:

\(\eqalign{
& A.{C_3}{H_6}O \cr 
& B.{C_3}{H_5}N{O_3} \cr 
& C.{C_3}{H_9}N \cr 
& D.{C_3}{H_7}N{O_2} \cr} \)

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{
& {m_C} = 12.{n_{c{o_2}}} = 12.{{6,72} \over {22,4}} = 3,6(g) \cr 
& {m_H} = 2.{n_{{H_2}O}} = 2.{{8,1} \over {18}} = 0,9(g);\;{m_N} = 28{n_{{N_2}}} = 28.{{1,12} \over {22,4}} = 1,4(g). \cr 
& \Rightarrow {m_{{O}}} = 5,9 - (3,6 + 0,9 + 1,4) = 0 \cr} \)

\(\Rightarrow \)X không chứa oxi.

Chọn C.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu
 • Bài 3 trang 61 SGK hóa học lớp 12 nâng cao

  Khái niệm “ bậc” của amin khác với khái niệm “ bậc “ của ancol và dẫn xuất halogen như thế nào? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân , chỉ rõ bậc của các amin có cùng công thức phân tử sau:

 • Bài 4 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao

  a) Vì sao amin dễ tan trong nước hơn so với dẫn xuất halogen có cùng số nguyên tử C trong phân tử?

 • Bài 5 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao

  Trình bày cách để tách riêng mỗi chất khỏi hỗn hợp sau đây:

 • Bài 6 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao

  Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch của các chất trong từng dãy sau:

 • Bài 7 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao

  Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau: a) Rửa lọ đựng anilin. b) Khử mùi tanh của cá trước khi nấu . Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) là của hỗn hợp các amin ( nhiều nhất là trimetylamin)và một số chất khác.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD