Bài 5 trang 31 SGK Hóa học 11


Đề bài

Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67,2 lít khí amoniac ? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Ta thấy tỷ lệ về thể tích cùng là tỷ lệ về số mol

\(\begin{gathered}{N_2} + 3{H_2}\xrightarrow{{xt,{t^0},p}}2N{H_3} \hfill \\33,6\,\,\,\,100,8\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,67,2 \hfill \\\end{gathered} \)

Tỷ lệ số mol cũng chính là tỷ lệ thể tích

Theo phương trình:

\({V_{{N_2}}} = \frac{1}{2}{V_{N{H_3}}} = \frac{1}{2}.67,2 = 33,6\) lít

\({V_{{H_2}}} = \frac{3}{2}{V_{N{H_3}}} = \frac{3}{2}.67,2 = 100,8\) lít

Do hiệu suất của phản ứng là 25% nên thể tích của nitơ và hiđro cần lấy là

\({V_{{N_2}}} = 33,6.\frac{{100}}{{25}} = 134,4\) lít

\({V_{{H_2}}} = 100,8.\frac{{100}}{{25}} = 403,2\) lít

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 72 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7. Nitơ

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.