Bài 5 trang 157 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


So sánh tính chất hóa học của hai muối NaHCO3 VÀ Na2CO3. Viết phương trình hóa học minh họa.

Đề bài

So sánh tính chất hóa học của hai muối \(NaHC{O_3}\) và \(N{a_2}C{O_3}\). Viết phương trình hóa học minh họa.

Lời giải chi tiết

Bảng so sánh tính chất hóa học của hai muối \(NaHC{O_3}\) và \(N{a_2}C{O_3}\)

Tính chất

                           \(NaHC{O_3}\)

        \(N{a_2}C{O_3}\)           

Tính tan trong nước

Ít tan. Trong dung dịch phân li hoàn toàn thành ion

 \(NaHC{O_3} \to N{a^ + } + HCO_3^ - \)

Tan nhiều. Trong dung dịch phân li hoàn toàn thành ion

 \(N{a_2}C{O_3} \to 2N{a^ + } + C{O_3}^{2-}\)

Phân hủy bởi nhiệt

Bị phân hủy bởi nhiệt.

\(2NaHC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow N{a_2}C{O_3} + C{O_2} \uparrow + {H_2}O\)

Bền với nhiệt

Tính chất lưỡng tính

Vừa có tính axit vừa có tính bazơ

\(\eqalign{
& HCO_3^ - + O{H^ - } \to CO_3^{2 - } + {H_2}O \cr 
& HCO_3^ - + {H^ + } \to C{O_2} \uparrow + {H_2}O \cr} \)

Chỉ có tính bazơ.

 \(CO_3^{ - 2} + 2{H^ + } \to C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

Thủy phân cho môi trường kiềm

 

\(HCO_3^ - + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} O{H^ - } + {H_2}C{O_3}\)

Yếu hơn.

 

\(CO_3^{2 - } + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} O{H^ - } + HCO_3^ - \)

Mạnh hơn.

loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài