Bài 4 trang 157 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Đề bài

Cho \(3,9\) gam kim loại \(K\) tác dụng với \(101,8\) gam nước. Tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của chất trong dung dịch thu được. Biết khối lượng riêng của dung dịch đó là \(1,056\;g/ml\).

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\(\eqalign{
& {n_K} = {{3,9} \over {39}} = 0,1mol \cr 
& 2K + 2{H_2}O \to 2KOH + {H_2} \uparrow \cr 
& 0,1 \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,\to \;\;0,1\; \;\;\,\to 0,05 \cr} \)

Khối lượng chất tan thu được là:

 \({m_{KOH}} = 0,1.56 = 5,6(g).\)

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

 \({m_{{\rm{dd}}saupu}} = {m_K} + {m_{{H_2}O}} - {m_{{H_2} \uparrow }} = 3,9 + 101,8 - 0,05.2 = 105,6(g)\)

Nồng độ phần trăm của \(KOH\) trong dung dịch sau phản ứng là:

\(C{\% _{KOH}} = {{5,6} \over {105,6}}.100 = 5,3\% \)

Thể tích dung dịch sau phản ứng:

\({V_{{\rm{dd}}}} = {{105,6} \over {1,056}} = 100\;ml = 0,1\;(l) \Rightarrow {CM_{{{KOH}}}} = {{0,1} \over {0,1}} = 1M\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.