Bài 4 trang 157 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Cho 3,9 gam kim loại K tác dụng với 101,8 gam nước. Tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của chất trong dung dịch thu được. Biết khối lượng riêng của dung dịch đó là 1,056 g/ml.

Đề bài

Cho \(3,9\) gam kim loại \(K\) tác dụng với \(101,8\) gam nước. Tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của chất trong dung dịch thu được. Biết khối lượng riêng của dung dịch đó là \(1,056\;g/ml\).

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\(\eqalign{
& {n_K} = {{3,9} \over {39}} = 0,1mol \cr 
& 2K + 2{H_2}O \to 2KOH + {H_2} \uparrow \cr 
& 0,1 \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,\to \;\;0,1\; \;\;\,\to 0,05 \cr} \)

Khối lượng chất tan thu được là:

 \({m_{KOH}} = 0,1.56 = 5,6(g).\)

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

 \({m_{{\rm{dd}}saupu}} = {m_K} + {m_{{H_2}O}} - {m_{{H_2} \uparrow }} = 3,9 + 101,8 - 0,05.2 = 105,6(g)\)

Nồng độ phần trăm của \(KOH\) trong dung dịch sau phản ứng là:

\(C{\% _{KOH}} = {{5,6} \over {105,6}}.100 = 5,3\% \)

Thể tích dung dịch sau phản ứng:

\({V_{{\rm{dd}}}} = {{105,6} \over {1,056}} = 100\;ml = 0,1\;(l) \Rightarrow {CM_{{{KOH}}}} = {{0,1} \over {0,1}} = 1M\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài