Bài 3 trang 7 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao


So sánh phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit và trong dung dịch kiềm.

Đề bài

a) So sánh phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit và trong dung dịch kiềm.

b) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

\(C{H_3}COOC{H_2}C{H_2}CH{\left( {C{H_3}} \right)_2} + {H_2}O\buildrel {{H^ + },{t^0}} \over
\longrightarrow \)

\(C{H_3}OOCC{H_2}C{H_2}CH{\left( {C{H_3}} \right)_2} + {H_2}O\buildrel {{H^ + },{t^0}} \over
\longrightarrow \)

\({C_6}{H_5}COOC{H_3} + NaOH\buildrel {{H_2}O,{t^0}} \over
\longrightarrow \)

\({C_6}{H_5}OOCC{H_3} + NaOH\buildrel {{H_2}O,{t^0}} \over
\longrightarrow \)

Lời giải chi tiết

a) So sánh phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit và dung dịch kiềm:

Trong dung dich axit                                 

Trong dung dịch kiềm

Là phản ứng thuận nghịch                       

Là phản ứng 1 chiều còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa

 

 

Chậm

Nhanh

 

b)

\(C{H_3}COOC{H_2}C{H_2}CH{\left( {C{H_3}} \right)_2} + {H_2}O\buildrel {{H^ + },{t^0}} \over
\longrightarrow C{H_3}COOH + {\left( {C{H_3}} \right)_2}CHC{H_2}C{H_2}OH\)

\(C{H_3}OOCC{H_2}C{H_2}CH{\left( {C{H_3}} \right)_2} + {H_2}O\buildrel {{H^ + },{t^0}} \over
\longrightarrow {\left( {C{H_3}} \right)_2}CHC{H_2}C{H_2}COOH + C{H_3}OH\)

\({C_6}{H_5}COOC{H_3} + NaOH\buildrel {{H_2}O,{t^0}} \over
\longrightarrow {C_6}{H_5}COONa + C{H_3}OH\)

\({C_6}{H_5}OOCC{H_3} + NaOH\buildrel {{H_2}O,{t^0}} \over
\longrightarrow {C_6}{H_5}OH + C{H_3}COONa\)

Nếu NaOH dư 

\({C_6}{H_5}OH + NaOH\buildrel {{H_2}O,{t^0}} \over
\longrightarrow {C_6}{H_5}ONa + {H_2}O\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Este - Hóa học 12 Nâng cao

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài