Bài 2 trang 7 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao


Những chất nào có phản ứng tráng bạc, vì sao?

Đề bài

a) Viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử \({C_2}{H_4}{O_2}\) .

b) Gọi tên các đồng phân có nhóm

c) Những chất nào có phản ứng tráng bạc, vì sao?

Lời giải chi tiết

a) + b) Công thức cấu tạo các đồng phân ứng với CTPT \({C_2}{H_4}{O_2}\) và gọi tên.

c) Chất có phản ứng tráng bạc là: \(HCOOC{H_3}\) và \(CHO - C{H_2}OH\) do trong cấu tạo phân tử có chứa nhóm \( - CHO\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD