Bài 3 trang 193 SGK Hóa học 11


Giải bài 3 trang 193 SGK Hóa học 11. Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm

Đề bài

Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A.

c) Cho 14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với HNO3 thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

2 C2H5OH + 2Na   →  2C2H5OH + H2

b) Đổi số mol H2

Gọi x và y lần lượt là số mol của C6H5OH và của C2H5OH 

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{gathered}
\sum {{m_{hhA}} = 94x + 46y = 14} \hfill \\
\sum {{n_{{H_2}}} = 0,5x + 0,5y = 0,1} \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = ? \hfill \\
y = ? \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

c) Chỉ có phenol tác dụng với HNOtạo ra axit picric (2,4,6- trinitrophenol)

Viết PTHH, tính số mol axit picric theo số mol của phenol

C6H5OH + 3HNO3 → (NO2)3C6H2OH + 3H2O

Lời giải chi tiết

Gọi x và y lần lượt là số mol của C6H5OH và của C2H5OH 

a) 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

x mol                                               \(\dfrac{x}{2}\) mol

2 C2H5OH + 2Na   →  2C2H5OH + H2

y mol                                               \(\dfrac{y}{2}\) 

b)    \(\left\{\begin{matrix} 94,0x + 46,0y = 14,0\\ x+y=0,200 \end{matrix}\right.\) => \(\left\{\begin{matrix} x=0,1\\ y=0,1 \end{matrix}\right.\)

\( \to {m_{{C_6}{H_5}OH}} = 0,1.94 = 9,4\,\,gam\)

\( \to \% {m_{{C_6}{H_5}OH}} = \dfrac{{9,4}}{{14}}.100\%  = 67,1\% \)

\( \to \% {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 100\%  - 67,1\%  = 32,9\% \)

c)  

\({m_{axit\,\,pic{\rm{r}}ic}} = \dfrac{{9,4.229}}{{94}} = 22,9\,\,gam\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.6 trên 25 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 41. Phenol

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài