Bài 3 trang 193 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
4.5 trên 14 phiếu

Giải bài 3 trang 193 SGK Hóa học 11. Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm

Đề bài

Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A.

c) Cho14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với HNO3 thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

2 C2H5OH + 2Na   →  2C2H5OH + H2

b) Đổi số mol H2

Gọi x và y lần lượt là số mol của C6H5OH và của C2H5OH 

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{gathered}
\sum {{m_{hhA}} = 94x + 46y = 14} \hfill \\
\sum {{n_{{H_2}}} = 0,5x + 0,5y = 0,1} \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = ? \hfill \\
y = ? \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

c) Chỉ có phenol tác dụng với HNOtạo ra axit picric (2,4,6- trinitrophenol)

Viết PTHH, tính số mol axit picric theo số mol của phenol

C6H5OH + 3HNO3 → (NO2)3C6H2OH + 3H2O

Lời giải chi tiết

Gọi x và y lần lượt là số mol của C6H5OH và của C2H5OH 

a) 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

x mol                                               \(\frac{x}{2}\) mol

2 C2H5OH + 2Na   →  2C2H5OH + H2

y mol                                               \(\frac{y}{2}\) 

b)    \(\left\{\begin{matrix} 94,0x + 46,0y = 14,0\\ x+y=0,200 \end{matrix}\right.\) => \(\left\{\begin{matrix} x=0,1\\ y=0,1 \end{matrix}\right.\)

%mphenol = 67,1%; %metanol  = 32,9%

c)       C6H5OH + 3HNO3 → (NO2)3C6H2OH + 3H2O

\(m_{(NO_{2})_{3}C_{6}H_{2}OH}\) = 0,100 x 229 = 22,9 g

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan