Bài 3 trang 135 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Giải bài 3 trang 135 SGK Hóa học 11. Oxi hóa hoàn toàn 0,68 gam ankadien X thu được 1,12 lít CO2(đktc).

Đề bài

Oxi hóa hoàn toàn 0,68 gam ankađien X thu được 1,12 lít CO2(đktc).

a) Tìm công thức phân tử của X

b) Tìm công thức cấu tạo có thể có của X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Gọi CTPT của  CnH2n-2 ( n≥ 3)

Viết phương trình phản ứng cháy

\(\begin{gathered}
{C_n}{H_2}_{n - 2} + \frac{{3n - 1}}{2}{O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}nC{O_2} + (n - 1){H_2}O \hfill \\
a\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\xrightarrow{{}}an\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol) \hfill \\
= > \left\{ \begin{gathered}
{m_X} = a(14n - 2) = 0,68 \hfill \\
{n_{C{O_2}}} = an = 0,05 \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
n = ? \hfill \\
a = ? \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
\end{gathered} \)

Dựa vào phương trình và đề bài mối quan hệ giữa  CO2 và ankadien X => từ đó tìm được n

b) Viết các công thức cấu tạo của X

+ Mạch C ( mạch không phân nhánh, mạch nhánh)

+ Vị trí liên kết C=C

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 30. Ankađien

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu