Bài 2 trang 7 SGK Hóa học 11


Sự điện li, chất điện li là gì ?

Đề bài

Sự điện li, chất điện li là gì ?

Những loại chất nào là chất điện li ? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu ?

Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về sự điện ly Tại đây

Lời giải chi tiết

- Quá trình phân li các chất trong nước ra ion gọi là sự điện li.

- Những chất tan trong nước phân li ra ion gọi là những chất điện li.

- Axit, bazơ, muối là những chất điện li.

- Chất điện li mạnh là các chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Ví dụ: NH4Cl  -> NH4+ + Cl

- Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan chỉ phân li một phần ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Ví dụ: CH3COOH ⇔ CH3COO + H+

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 58 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí