Bài 2 trang 58 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giải bài 2 trang 58 SGK Hóa học 11. Từ không khí, than, nước và các chất xúc

Đề bài

Từ không khí, than, nước và các chất xúc tác cần thiết, hãy lập sơ đồ điều chế phân đạm NH4NO3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để điều chế phân đạm NH4NO3 cần phải có NH3 và HNO3.

Có thể điều chế theo sơ đồ sau:

Lời giải chi tiết

\(\begin{gathered}
2{H_2}O\xrightarrow[{MN}]{{DP}}2{H_2} + {O_2} \hfill \\
3{H_2} + {N_2}\underset{{}}{\overset{{t,p,xt}}{\longleftrightarrow}}2N{H_3} \hfill \\
{N_2} + {O_2}\xrightarrow[{ho\,quang\,dien}]{{3000C}}2NO \hfill \\
2NO + {O_2}\xrightarrow{{}}2N{O_2} \hfill \\
4N{O_2} + {O_2} + 2{H_2}O\xrightarrow{{}}4HN{O_3} \hfill \\
HN{O_3} + N{H_3}\xrightarrow{{}}N{H_4}N{O_3} \hfill \\
\end{gathered} \)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan