Bài 2 Trang 236 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao


Hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt sau:

Đề bài

Hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt 2 anion \(CO_3^{2 - }\) và \(SO_3^{2 - }\) .

Lời giải chi tiết

Nhỏ dung dịch \(HCl\) dư vào dung dịch, thu khí sinh ra.

\(\eqalign{
& CO_3^{2 - } + 2{H^ + } \to C{O_2} \uparrow + {H_2}O \cr 
& SO_{_3}^{2 - } + 2{H^ + } \to S{O_2} \uparrow + {H_2}O \cr} \)

Dẫn khí sinh ra qua bình đựng dung dịch \(KMn{O_4}\).

+ Dung dịch \(KMn{O_4}\) bị nhạt màu \( \Rightarrow S{O_2} \Rightarrow SO_3^{2 - }\)

\( 5{\rm{S}}{{\rm{O}}_2} + 2KMn{O_4} + 2{H_2}O \to {K_2}S{O_4} + 2MnS{O_4} + 2{H_2}S{O_4}\)

Dẫn khí còn lại qua dung  dịch nước vôi trong dư

+ Kết tủa xuất hiện \( \Rightarrow C{O_2} \Rightarrow CO_3^{2 - }\) .

\(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\)

( Có thể thay dung dịch \(KMn{O_4}\) bằng dung dịch brom)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD