Bài 1 trang 236 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao.


hỉ dùng một dung dịch thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào mỗi dung dịch , thì có thể phân biệt được tối đa mấy dung dịch?

Đề bài

Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1M của một trong các muối sau: \(:{\rm{ }}KCl,Ba{\left( {HC{O_3}} \right)_2},{\rm{ }}{K_2}C{O_3},{\rm{ }}{K_2}S,{\rm{ }}{K_2}S{O_3}.\) Chỉ dùng một dung dịch thuốc thử là dung dịch \({H_2}S{O_4}\) loãng nhỏ trực tiếp vào mỗi dung dịch , thì có thể phân biệt được tối đa mấy dung dịch?

A. 1 dung dịch                                        B. 2 dung dịch

C. 3 dung dịch                                        D. 5 dung dịch

Lời giải chi tiết

Chọn D

+ Mẫu tạo kết tủa và sủi bột kí là \(Ba{(HC{O_3})_2}\)

\(Ba{(HC{O_3})_2} + {H_2}S{O_4} \to BaS{O_4} \downarrow  + 2C{O_3} + 2{H_2}O\)

+ Mẫu tạo bọt khí mùi trứng thối là \({K_2}S\)

 \({K_2}S + {H_2}S{O_4} \to {K_2}S{O_4} + {H_2}S \uparrow \)

+ Mẫu sủi bọt khí mùi hắc là \({K_2}S{O_3}\).

\({K_2}S{O_3} + {H_2}S{O_4} \to {K_2}S{O_4} + S{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

+ Mẫu sủi bọt khí không mùi là \({K_2}C{O_3}\). Mẫu còn lại là \(KCl\).

\({K_2}C{O_3} + {H_2}S{O_4} \to {K_2}S{O_4} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài