Bài 2 trang 194 SGK hóa học 12 nâng cao


Cho các sơ đồ phản ứng sau:

Đề bài

Cho các sơ đồ phản ứng sau:

\(\eqalign{
& a){K_2}C{r_2}{O_7} + {H_2}S + {H_2}S{O_{4}}\buildrel {} \over
\longrightarrow C{r_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + {K_2}S{O_4} + {H_2}O + S \downarrow \cr 
& b){K_2}C{r_2}{O_7} + HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow CrC{l_{3}} + C{l_2} \uparrow + KCl + {H_2}O \cr 
& c){K_2}C{r_2}{O_7} + FeS{O_4} + {H_2}S{O_4}\buildrel {} \over
\longrightarrow C{r_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + {K_2}S{O_4} + {H_2}O + F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} \cr} \) 

Hãy: 

  - Hoàn thành các phương trình hóa học của những phản ứng trên.

  - Cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng

Lời giải chi tiết

Các phương trình phản ứng:

\(\eqalign{
& a){K_2}C{r_2}{O_7} + 3{H_2}S + 4{H_2}S{O_{4}}\buildrel {} \over
\longrightarrow C{r_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + {K_2}S{O_4} + {\rm{ }}7{\rm{ }}{H_2}O + {\rm{ }}3S \downarrow \cr 
& b){K_2}C{r_2}{O_7} + {\rm{ }}14{\rm{ }}HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow 2CrC{l_{3}} + 3C{l_2} + 2KCl + {\rm{ }}7{\rm{ }}{H_2}O \cr 
& c){K_2}C{r_2}{O_7} + {\rm{ }}6{\rm{ }}FeS{O_4} + 7{H_2}S{O_4}\buildrel {} \over
\longrightarrow C{r_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + {K_2}S{O_4} + 7{H_2}O + 3F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3}. \cr} \)

Vai trò của các chất tham gia phản ứng: Trong phản ứng trên \({K_2}C{r_2}{O_7}\) là chất oxi hóa; \({H_2}S,{\rm{ }}HCl,{\rm{ }}FeS{O_4}\) là chất khử; \({H_2}S{O_4},{\rm{ }}HCl\) là môi trường.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài