Bài 2 trang 194 SGK hóa học 12 nâng cao


Cho các sơ đồ phản ứng sau:

Đề bài

Cho các sơ đồ phản ứng sau:

\(\eqalign{
& a){K_2}C{r_2}{O_7} + {H_2}S + {H_2}S{O_{4}}\buildrel {} \over
\longrightarrow C{r_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + {K_2}S{O_4} + {H_2}O + S \downarrow \cr 
& b){K_2}C{r_2}{O_7} + HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow CrC{l_{3}} + C{l_2} \uparrow + KCl + {H_2}O \cr 
& c){K_2}C{r_2}{O_7} + FeS{O_4} + {H_2}S{O_4}\buildrel {} \over
\longrightarrow C{r_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + {K_2}S{O_4} + {H_2}O + F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} \cr} \) 

Hãy: 

  - Hoàn thành các phương trình hóa học của những phản ứng trên.

  - Cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng

Lời giải chi tiết

Các phương trình phản ứng:

\(\eqalign{
& a){K_2}C{r_2}{O_7} + 3{H_2}S + 4{H_2}S{O_{4}}\buildrel {} \over
\longrightarrow C{r_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + {K_2}S{O_4} + {\rm{ }}7{\rm{ }}{H_2}O + {\rm{ }}3S \downarrow \cr 
& b){K_2}C{r_2}{O_7} + {\rm{ }}14{\rm{ }}HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow 2CrC{l_{3}} + 3C{l_2} + 2KCl + {\rm{ }}7{\rm{ }}{H_2}O \cr 
& c){K_2}C{r_2}{O_7} + {\rm{ }}6{\rm{ }}FeS{O_4} + 7{H_2}S{O_4}\buildrel {} \over
\longrightarrow C{r_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + {K_2}S{O_4} + 7{H_2}O + 3F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3}. \cr} \)

Vai trò của các chất tham gia phản ứng: Trong phản ứng trên \({K_2}C{r_2}{O_7}\) là chất oxi hóa; \({H_2}S,{\rm{ }}HCl,{\rm{ }}FeS{O_4}\) là chất khử; \({H_2}S{O_4},{\rm{ }}HCl\) là môi trường.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.