Bài 1 trang 194 SGK hóa học 12 nâng cao


Có nhận xét gì về tính chất hóa học của các hợp chất Cr(II); Cr(III) và Cr(VI) ? dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh.

Đề bài

Có nhận xét gì về tính chất hóa học của các hợp chất Cr (II); Cr (III) và Cr (VI) ? dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh. 

Lời giải chi tiết

*Tính chất hóa học của hợp chất crom (II):

+ Các hợp chất crom (II) đều là chất khử mạnh, dễ dàng chuyển thành hợp chất crom (III).

\(\eqalign{
& 2CrC{l_{2}} + C{l_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2CrC{l_3} \cr 
& 4Cr{\left( {OH} \right)_2} + {O_2} + 2{H_2}O \to 4Cr{\left( {OH} \right)_3} \cr 
& 2CrO{\rm{ }} + 4{H_2}S{O_{4\text{đặc nóng}}}\buildrel {} \over
\longrightarrow C{r_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + S{O_2} \uparrow + 4{H_2}O \cr} \) 

+ Crom (II) oxit là một bazơ, crom (II) hidroxit là một bazơ dễ dàng tác dụng với axit không có tính oxi hóa tạo thành muối crom (II).

\(\eqalign{
& CrO + {H_2}S{O_{4\text{loãng}}}\buildrel {} \over
\longrightarrow CrS{O_4} + {H_2}O \cr 
& Cr{\left( {OH} \right)_2} + 2HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow CrC{l_2} + 2{H_2}O \cr} \) 

* Tính chất hóa học của hợp chất crom (III):

- Hợp chất crom (III) có tính oxi hóa và tính khử.

+ Tính khử: Trong môi trường axit, muối crom (III) có tính oxi hóa.

\(2C{r^{3 + }}{\rm{(dd)}} + 3\mathop {Zn}\limits^0  \to 2C{r^{2 + }}{\rm{(dd) + Z}}{{\rm{n}}^{2 + }}{\rm{(dd)}}\) 

+ Tính oxi hóa: Trong môi trường kiềm, muối crom (III) có tính khử.

\(\mathop {2Cr({\rm{dd}})}\limits_{}^{ + 3} + 3\mathop {B{r_2}}\limits_{}^0 + 16O{H^ - }\buildrel {} \over
\longrightarrow 2\mathop {Cr}\limits_{}^{ + 6} O_4^{2 - }({\rm{dd}}) + 6B{r^ - }({\rm{dd}}) + 8{H_2}O\)

- Crom (III) hidroxit và crom (III) oxit có tính lưỡng tính.

\(\eqalign{
& Cr{\left( {OH} \right)_3} + NaOH\buildrel {} \over
\longrightarrow Na\left[ {Cr{{\left( {OH} \right)}_4}} \right] \cr 
& 2Cr{\left( {OH} \right)_3} + 6HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow 2CrC{l_3} + 6{H_2}O \cr 
& C{r_2}{O_3} + 6HCl\buildrel {} \over
\longrightarrow 2CrC{l_3} + 3{H_2}O \cr 
& C{r_2}{O_3} + 2NaOH + 3{H_2}O\buildrel {} \over
\longrightarrow 2Na\left[ {Cr{{\left( {OH} \right)}_4}} \right] \cr} \) 

* Tính chất hóa học của hợp chất crom (VI):

- Hợp chất crom (VI) có tính oxi hóa mạnh.

\(2Cr{O_3} + 2N{H_3}\buildrel {} \over
\longrightarrow C{r_2}{O_3} + {N_2} \uparrow + 3{H_2}O\)

- Các oxit và hidroxit crom (VI) có tính axit

\(Cr{O_3} + {H_2}O\buildrel {} \over
\longrightarrow {H_2}Cr{O_4};\,\,\,\,\,2Cr{O_3} + {H_2}O\buildrel {} \over
\longrightarrow {H_2}C{r_2}{O_7}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài