Bài 2 trang 177 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Giải bài 2 trang 177 SGK Hóa học 11. Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng

Đề bài

Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng thủy phân các chất sau trong dung dịch NaOH: 1,2- đicloetan; benzyl clorua, anylyl bromua; xiclohexyl clorua.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi nhớ: thủy phân dẫn xuất halogen trong môi trường kiềm ( nước) thu được ancol

Lời giải chi tiết

Cl-CH2-CH2-Cl + 2NaOH  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) OH-CH2-CH2-OH + 2NaCl

C6H5-CH2-Cl + NaOH \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) C6H5-CH2-OH + NaCl

CH2=CH-CH2-Br + NaOH \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  CH2=CH-CH2-OH + NaBr

C6H11-Cl + NaOH \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) C6H11-OH + NaCl

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan