Bài 2 trang 10 SGK Hóa học 11


Đề bài

Viết phương trình điện li của các chất sau :

a) các axit yếu : H2S, H2CO3.      

b) bazơ mạnh : LiOH.       

c) các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) H2S  \(\rightleftharpoons\)    H+ + HS-

HS-    \(\rightleftharpoons\)     H+      +  S2-

H2CO3   \(\rightleftharpoons\)      H+ + HCO3-

HCO3-   \(\rightleftharpoons\)     H + + CO32-

b)  LiOH → Li+ + OH-

c) K2CO3  → 2K+ + CO32-

 NaClO  → Na+ + ClO-

NaHS → Na+ + HS-       

HS-  \(\rightleftharpoons\)   H+  + S2-

d) Sn(OH)2   \(\rightleftharpoons\)    Sn2++ 2OH-

H2SnO2   \(\rightleftharpoons\)    2H+ + SnO22-

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 51 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Axit, bazơ và muối

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.