Bài 10.10 trang 21 SBT Hóa học 12


Bài 10.10 trang 21 sách bài tập Hóa học 12 - Chất A là một amino axit mà phân tử không chứa thêm nhóm chức nào khác. Thí nghiệm cho biết 100 ml dung dịch 0,2M của chất A phản ứng vừa hết với 160 ml dung dịch NaOH 0,25M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng này thì được 3,82 g muối khan.

Đề bài

Chất A là một amino axit mà phân tử không chứa thêm nhóm chức nào khác. Thí nghiệm cho biết 100 ml dung dịch 0,2M của chất A phản ứng vừa hết với 160 ml dung dịch NaOH 0,25M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng này thì được 3,82 g muối khan. Mặt khác, 80 g dung dịch 7,35% của chất A phản ứng vừa hết với 50 ml dung-dịch HCl 0,8M.

a)  Xác định công thức phân tử của A.

b) Viết công thức cấu tạo của A biết rằng A có mạch cacbon không phân nhánh và nhóm amino ở vị trí α.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Gọi CTPT amino axit 

- Dựa vào tỉ lệ mol NaOH và aminno axit tìm ra số nhóm -COOH, phân tử khối của amino axit

- Dựa vào tỉ lệ mol HCl và amino axit => số nhóm amin

- Tìm CTPT X

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

\(n_A=\) \({0,2\times 0,1}=0,02 \;mol\)  ;

\(n_{NaOH}=\)\({0,16\times 0,25}= 0,04 \;mol\) 

\((NH_2)_nC_xH_y(COONa)_m\) + \(mNaOH\) → \((NH_2)_nC_xH_y(COONa)_m\) + \(mH_2O\)

Theo phương trình : 1 mol A tác dụng với m mol NaOH

Theo đầu bài : 0,02 mol A tác dụng với 0,04 mol NaOH

→\(m = \dfrac{{0,04}}{{0,02}} = 2\)

Số mol muối = số mol A = 0,02 (mol)

\(M_{muối} = \dfrac{{3,82}}{{0,02}} = 191\)

Từ phân tử khối của \((NH_2)_nC_xH_y(COONa)_2\) là 191, có thể suy ra phân tử khối của

\({{H_2NC_xH_y(COOH)_2}}=191-2\times23+2\times1=147\)

Số mol A trong 80 g dung dich 7,35% là :\(\dfrac{{80\times 7,35}}{{100\times147}} = 0,04mol\)

Số mol HCl trong 50 ml dung dịch 0,8M là: \(0,5\times 0,8=0,04(mol)\)

Cứ 1 mol A tác dụng với n mol HCl

0,04 mol A tác dụng với 0,04 mol HCl

\(\to n=1\)

\(M_{{H_2NC_xH_y(COOH)_2}}=147\)

\( 12x +\; y = 147 - \;16 -  \;2\times45 = 41\)

Vậy\( x = 3 \;; y = 5\)

Công thức phân tử của A : \(C_5H_9O_4N\).

b) Công thức cấu tạo của A :

\(HOOCCH_2CH_2CH(NH_2)-COOH\)

 Axit glutamic.

Loigiaihay.com 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10: Amino axit

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài