Bài 1 trang 22 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

Giải bài 1 trang 22 SGK Hóa học 11. Viết phương trình điện li của các chất sau

Đề bài

Viết phương trình điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Lời giải chi tiết

Phương trình điện li :

a) K2S → 2K++ S2-

b) Na2HPO4 → 2Na++ HPO42-

HPO42-\(\rightleftharpoons\) H++PO43-

c) NaH2PO4 →  Na++ H2PO4-

H2PO4-  \(\rightleftharpoons\) H++ HPO42-

HPO42- \(\rightleftharpoons\) H++ PO43-

d) Pb(OH)2 \(\rightleftharpoons\)  Pb2+ + 2OH- : phân li kiểu bazơ

H2PbO2  \(\rightleftharpoons\) 2H+ + PbO22-     : phân li kiểu axit

e) HBrO \(\rightleftharpoons\) H++ BrO-

g) HF \(\rightleftharpoons\) H+  F-

h) HClO4  → H+ + ClO4-.

 Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan