Bài 1 trang 22 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
3.8 trên 24 phiếu

Giải bài 1 trang 22 SGK Hóa học 11. Viết phương trình điện li của các chất sau

Đề bài

Viết phương trình điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Lời giải chi tiết

Phương trình điện li :

a) K2S → 2K++ S2-

b) Na2HPO4 → 2Na++ HPO42-

HPO42-\(\rightleftharpoons\) H++PO43-

c) NaH2PO4 →  Na++ H2PO4-

H2PO4-  \(\rightleftharpoons\) H++ HPO42-

HPO42- \(\rightleftharpoons\) H++ PO43-

d) Pb(OH)2 \(\rightleftharpoons\)  Pb2+ + 2OH- : phân li kiểu bazơ

H2PbO2  \(\rightleftharpoons\) 2H+ + PbO22-     : phân li kiểu axit

e) HBrO \(\rightleftharpoons\) H++ BrO-

g) HF \(\rightleftharpoons\) H+  F-

h) HClO4  → H+ + ClO4-.

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Bài 2 trang 22 SGK Hóa học 11 Bài 2 trang 22 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 trang 22 SGK Hóa học 11. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm ? Hãy cho biết màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 22 SGK Hóa học 11 Bài 3 trang 22 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 trang 22 SGK Hóa học 11. Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 22 SGK Hóa học 11 Bài 4 trang 22 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 trang 22 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

Xem chi tiết
Bài 5 trang 23 SGK Hóa học 11 Bài 5 trang 23 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 trang 23 SGK Hóa học 11. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

Xem chi tiết
Bài 5 trang 20 SGK Hóa học 11 Bài 5 trang 20 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 trang 20 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

Xem chi tiết
Bài 1 trang 22 SGK Hóa học 11 Bài 1 trang 22 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 trang 22 SGK Hóa học 11. Viết phương trình điện li của các chất sau

Xem chi tiết
Bài 4 trang 22 SGK Hóa học 11 Bài 4 trang 22 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 trang 22 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Báo cáo thực hành: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Thí nghiệm 1 (trang 24 SGK Hóa 11) Tính axit - bazơ Lời giải: - Dụng cụ: + Mặt kính đồng hồ...

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu