30 bài tập vận dụng về phản ứng lên men glucozo có lời giải


30 bài tập vận dụng về phản ứng lên men glucozo đầy đủ các dạng, tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu