Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 Tiếng Anh 6


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 6 unit 2

UNIT 2. AT SCHOOL

Ở trường

- (to) 

-  (to) 

- (to) 

- (to) 

- (to) 

- (to) 

- (in) a 

- (on) a 

- (in) a 

- (to) 

- a 

- a 

- a

- a 

- a 

- a 

- a 

- a 

- a 

- a 

- a 

- a 

- an 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 113 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí