Tiếng Anh lớp 6 Unit 14: Making plans - Lập kế hoạch

C. Suggestions - Unit 14 trang 147 tiếng Anh 6


Listen and read. Then practise with a partner. (Lắng nghe và đọc. Sau đó thực hành với bạn cùng học.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

C. SUGGESTIONS ( Những lời đề nghị)

Bài 1

1. Listen and read. Then practise with a partner.

(Lắng nghe và đọc. Sau đó thực hành với bạn cùng học.)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

Ba: Trong kỳ nghỉ hè chúng ta định làm gì?

Lan: Chúng ta hãy đi cẩm trại đi!

Nam: Chúng ta không có lều. Chúng ta đi Huế đi.

Nga: Tôi không muốn đi Huế. Chúng ta hãy đi chùa Hương đi.

Ba: Đó là ý hay đấy. Chủng ta sẽ đi bàng cách nào?

Lan: Chúng ta hãy di bộ đến đấy.

Nam: Không, nó xa lẩm. Chủng ta hãy đi bàng xe đạp đi.

Nga: Không, trời nóng lắm.

Ba: Chúng ta hãy đi bằng xe buýt nhỏ.

Nam: Ừm. Ý hay đấy.

Bài 2

2. Answer. Then write the answers in your exercise book.

(Trả lời. Sau đó viết câu trá lời vào tập bài tập của em.)

Example

What does Lan want to do? -> She wants to go camping. 

a. What does Nam want to do?

b. What does Nga want to do?

c. How does Lan want to travel?

d. Why doesn’t Nam want to walk?

e. How does he want to travel?

f. Why doesn’t Nga want to go by bike?

g. How does Ba want to go?

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải: 

a. He wants to go to Hue.

b. She wants to go to Huong Pagoda.

c. She wants to go on foot. 

d. Because it’s too far.

e. He wants to go by bike.

f. Because it’s too hot.

g. He wants to go by minibus.

Tạm dịch:

a) Nam muốn làm gì? -> Anh ấy muốn đến Huế. 

b) Nga muốn làm gì? -> Cô ấy muốn đến chùa Hương.

c) Lan muốn đi bằng phương tiện gì? -> Cô ấy muốn đi bộ. 

d) Tại sao Nam không muốn đi bộ? -> Vì nó quá xa. 

e) Anh ấy muốn đi bằng phương tiện gì? -> Anh ấy muốn đi bằng xe đạp. 

f) Tại sao Nga không muốn đi bằng xe đạp? -> Vì trời quá nóng. 

g) Ba muốn đi bằng phương tiện gì? -> Anh ấy muốn đi bằng xe buýt nhỏ. 

Bài 3

3. Look at the pictures. Work with a partner and make suggestions about them.

(Hãy nhìn vào các hình. Thực hành với bạn cùng học và viết câu đề nghị vể những hình này.)

Use: Let’s...; Whaỉ about...; Why don’t we...?

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải: 

a. Let’s go to the beach.

b. Why don’t we go to the museum?

c. What about playing volleyball?

d. Let’s go to the zoo.

e. Why don’t we play tennis?

f. What about going camping?

Tạm dịch: 

a. Hãy đến bãi biển nhé. 

b. Tại sao chúng ta không đến viện bảo tàng nhỉ?

c. Chơi bóng chuyền nhé?

d. Cùng đi sở thú nhé!

e. Tại sao chúng ta không chơi quần vợt nhỉ?

f. Đi cắm trại nhé?

 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 52 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài