A. Come in - Unit 2 trang 20 SGK Tiếng Anh 6


Listen and repeat. Then practise with a partner. (Lắng nghe và lặp Lại. Sau đó thực hành với bạn cùng học).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A. COME IN (Mời vào)

Bài 1

Task 1. Listen and repeatThen practise with a partner.

(Lắng nghe và lặp Lại. Sau đó thực hành với bạn cùng học).

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

Come in: Mời vào

Sit down: Ngồi xuống 

Open your book: Mở sách ra

Close your book: Đóng sách lại

Stand up: Đứng lên

Goodbye: Tạm biệt

Bài 2

Task 2. Match and write.

(Ghép câu phù hợp với hình và viết.)

Sit down            Open your book                Come in                        Stand up            Close your book

Lời giải chi tiết:

a. Open your book.  

b. Sit down.

c. Come in.

d. Close your book.

e. Stand up.

Bài 3

Task 3. Play Simon Says. 

(Chơi trò chơi Simon Says.)

Simon nói "ngồi xuống" hoặc " đứng lên" các bạn làm theo mệnh lệnh mà Simon nói.

Lời giải chi tiết:

Simon says "Sit down!": Simon nói "Ngồi xuống"

"Stand up!": Đứng lên 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 47 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.