A. Come in - Unit 2 trang 20 SGK Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.3 trên 32 phiếu

Listen and repeat. Then practise with a partner. (Lắng nghe và lặp Lại. Sau đó thực hành với bạn cùng học).

A.Come in

1. Listen and repeat. Then practise with a partner.

(Lắng nghe và lặp Lại. Sau đó thực hành với bạn cùng học).

Click tại đây để nghe:

 

 

Tạm dịch: 

 

Come in: Mời vào

 

Sit down: Ngồi xuống

 

Open your book: Mở sách ra

 

Close your book: Đóng sách lại

Stand up: Đứng lên

Goodbye: Tạm biệt

2. Match and write.

(Ghép câu phù hợp với hình và viết.)

Sit down            Open your book                Come in

Stand up            Close your book


Hướng dẫn giải:

a. Open your book.  

b. Sit down.

c. Come in.

d. Close your book.

e. Stand up.

3. Play Simon Says. 

(Chơi trò chơi Simon Says.)

Simon nói "ngồi xuống" hoặc " đứng lên" các bạn làm theo mệnh lệnh mà Simon nói.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Unit 2 : At school - Ở trường

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu