My house - Unit 3 trang 30 SGK Tiếng Anh 6


4. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A. MY HOUSE (Nhà tôi)

Bài 1

Task 1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại) 

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

- That's my house: Kia là nhà tôi.

- This is the living room: Đây là phòng khách.

- This is...: Đây là

- a couch: trường kỉ

- an armchair: ghế bành

- a table: cái bàn

- a lamp: cái đèn ngủ

- a bookself: kệ sách

- a telephone: điện thoại

- a television: máy truyền hình

- a stereo: máy phát thanh

Bài 2

Task 2. Practice with a partner.

(Thực hành với bạn cùng học) 

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

- Đây là cái gì? - Đó là cái bàn.

- Đây là cái gì? - Đó là cửa sổ.

- Những cái này là gì? - Đó là những cái ghế dựa.

- Những cái kia là gì? - Đó là những cái ghế bành.

Bài 3

Task 3. Listen and repeat. Then practice.

(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

a. Chào. Tôi là Ba. Tôi 12 tuổi. Tôi là học sinh. 

b. Đây là cha tôi. Tên của ông ấy là Hà. Ông ấy là giáo viên.

c. Đây là mẹ tôi. Tên của bà ấy là Nga. Bà ấy cũng là giáo viên.

d. Đây là chị tôi. Chị ấy 15 tuổi. Chị ấy là học sinh. Tôi là em trai của chị ấy.

e. Có bao nhiêu người trong gia đình của bạn, Ba?

    Có bốn người trong gia đình tôi.

Bài 4

Task 4. Answer the questions.

(Trả lời câu hỏi)

Lời giải chi tiết:

a. What's her name?

- Her name's Nga.

b. What's his name?

- His name's Ha.

c. Who's that?

- It's Ba.

How old is he?

- He's twelven (years old)

d. Who's this?

- It's Lan.

How old is she?

- She's fifteen.

e. How many people are there in the family?

- There are four.

Tạm dịch: 

a. Tên của bà ấy là gì?

Tên của bà ấy là Nga. 

b. Tên của ông ấy là gì?

Tên của ông ấy là Hà. 

c. Kia là ai?

Đó là Ba. 

Bạn ấy bao nhiêu tuổi?

Bạn ấy 12 tuổi.

d. Đây là ai?

Đây là Lan.

Cô ấy bao nhiêu tuổi?

Cô ấy 15 tuổi. 

e. Có bao nhiêu người trong gia đình?

Có 4 người. 

Bài 5

Task 5. Answer the questions.

(Trả lời câu hỏi)

a. What is your name?

b. How old are you?

c. How many people are there in your family?

Lời giải chi tiết:

a. My name's Mai.

b. I'm twelve years old.

c. There are five.

Tạm dịch: 

a. Bạn tên gì?

Mình tên Mai. 

b. Bạn bao nhiêu tuổi?

Mình 12 tuổi.

c. Có bao nhiêu người trong gia đình bạn?

Có 5 người. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 68 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.