C. How old are you? - Unit 1 trang 17 SGK Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.2 trên 58 phiếu

2. Practise: Count from one to twenty with a partner. (Thực hành: Đếm từ 1 đến 20 với bạn cùng học.)

C. HOW OLD ARE YOU?

1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:2. Practise: Count from one to twenty with a partner.

(Thực hành: Đếm từ 1 đến 20 với bạn cùng học.)

3. Listen and repeat 

(Lắng nghe và lặp lại)


Click tại đây để nghe: 

 

Tạm dịch:

- Chào cô Hoa. Đây là Lan.

- Chào Lan. Em mấy tuổi?

- Em 11 tuổi ạ.

Tạm dịch:

- Chào Ba. Đây là Phong.

- Chào Phong. Bạn mấy tuổi?

- Mình 12 tuổi.

4. Practice with your classmates.

(Thực hành với bạn cùng lớp.)

How old are you? - I am ... 

Tạm dịch: 

Bạn bao nhiêu tuổi? - Mình.... tuổi. 

5. Play bingo. (Chơi bingo.)

Draw nine squares on a piece of paper.

Choose and write numbers between one and twenty in the squares.

Play bingo.

Tạm dịch:

Vẽ 9 hình vuông trên một phần của tờ giấy.

Chọn và viết các số trong khoảng 1 đến 20 vào trong các hình vuông.

Chơi bingo nào.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Unit 1: Greetings - Lời chào hỏi

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu