How old are you? - Unit 1 trang 17 SGK Tiếng Anh 6


Listen and repeat.(Lắng nghe và lặp lại).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HOW OLD ARE YOU (Bạn bao nhiêu tuổi?)

Bài 1

Task 1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại). 


Lời giải chi tiết:

one: 1

two: 2

three: 3

four:  4

five: 5


six: 6

seven: 7

eight: 8

nine: 9

ten: 10

eleven: 11

twelve: 12

thirteen: 13

fourteen: 14

fifteen: 15

sixteen: 16

seventeen: 17

eighteen: 18

nineteen: 19

twenty: 20

Bài 2

Task 2. PractiseCount from one to twenty with a partner. 

(Thực hành: Đếm từ 1 đến 20 với bạn cùng học.)

Lời giải chi tiết:

one: một two: hai three: ba four: bốn five: năm
six: sáu seven: bảy eight: tám nine: chín ten: mười
eleven: mười một twelve: mười hai thirteen: mười ba fourteen: mười bốn fifteen: mười năm
sixteen: mười sáu seventeen: mười bảy eighteen: mười tám nineteen: mười chín twenty: hai mươi

Bài 3

Task 3. Listen and repeat  

(Lắng nghe và lặp lại)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

- Chào cô Hoa. Đây là Lan.

- Chào Lan. Em mấy tuổi? 

- Em 11 tuổi ạ.

*************

- Chào Ba. Đây là Phong.

- Chào Phong. Bạn mấy tuổi?

- Mình 12 tuổi.

Bài 4

Task 4. Practice with your classmates.

(Thực hành với bạn cùng lớp.)

How old are you? - I am ... 

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

Bạn bao nhiêu tuổi? - Mình.... tuổi. 

Bài 5

Task 5. Play bingo. (Chơi bingo.)

Draw nine squares on a piece of paper.

Choose and write numbers between one and twenty in the squares.

Play bingo.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Vẽ 9 hình vuông trên một phần của tờ giấy.

Chọn và viết các số trong khoảng 1 đến 20 vào trong các hình vuông. 

Chơi bingo nào.

Bài 6

Task 6. Remember 

Numbers: one to twenty

How old are you? 

I'm twelve. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ghi nhớ

Số đếm: 1 đến 20

Bạn bao nhiêu tuổi?

Mình 12 tuổi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 76 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.