Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: The body - Thân thể

Parts of the body - Unit 9 trang 96 SGK Tiếng Anh 6


Task 1. Listen and repeat.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

A. PARTS OF THE BODY (Các bộ phận cơ thể) 

Task 1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

Click tại đây đề nghe:

 

Tạm dịch: 

- head: đầu

- shoulder: vai

- arm: cánh tay

- hand: bàn tay

- finger: ngón tay

- chest: ngực

- leg: chân

- foot: bàn chân

- toe: ngón chân

Bài 2

Task 2. Practise with a partner.

(Thực hành vởi bạn cùng học.)

Example

What is that? -> That is his head. 

What are those? -> Those are his shoulders. 

Tạm dịch: 

Ví dụ

Kia là gì? -> Kia là đầu của anh ấy. 

Kia là những cái gì? -> Kia là vai của anh ấy. 

Hướng dẫn giải: 

-    What’s this ? - It’s his chest.

Tạm dịch: Đây là gì? -> Đây là ngực của anh ấy. 

-    What’s that? - It’s his arm.

Tạm dịch: Kia là gì? -> Kia là cánh tay của anh ấy. 

-    What are those? - They’re his fingers.

Tạm dịch: Kia là những cái gì? -> Kia là những ngón  tay của anh ấy. 

Bài 3

Task 3. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

Click tại đây để nghe:

 

Tạm dịch: 

a. He is tall: Anh ấy cao lớn.

b. She is short: Cô ấy thấp bé.

c. She is thin: Cô ấy ốm (gầy).

d. He is fat: Anh ấy mập (béo). 

e. He is heavy: Anh ấy nặng cân.

f. She is light: Cô ấy nhẹ cân.

Bài 4

Task 4. Which picture? Listen and choose the right picture.

(Bức tranh gì ? Lắng nghe và chọn tranh đúng.)

Click tại đây để nghe:

 

Hướng dẫn giải:

a. She is an old woman.

b. He is a short man.

c. He is a tall young man.

d. She is a fat girl.

Tapescript:

1. She is a short girl. She is fat.

Tạm dịch: Cô ấy là một cô gái thấp bé. Cô ấy béo. 

2. He is a fat man. He is tall

Tạm dịch: Anh ấy là một người đàn ông thấp bé. 

3. He is short man. He is fat.

Tạm dịch: Anh ấy là một thanh niên cao ráo.

4. She is a thin woman. She is tall.

Tạm dịch: Cô ấy là một cô gái béo. 

Bài 5

Task 5. Listen and read.

(Lắng nghe và đọc.)

Click tại đây để nghe:

 

Dịch bài:

a. Chi là một vận động viên thể dục.

Chị ấy cao.

Chị ấy gầy.

Chị ấy nhẹ cân.

Nhưng chị ấy không yếu.

Chị ấy khoẻ mạnh.

b. Tuấn là vận động viên cử tạ.

Anh ấy thấp.

Anh ấy mập.

Anh ấy nặng cân.

Anh ấy khoẻ mạnh.

Bài 6

Task 6. Practise with a partner.

(Thực hành với bạn cùng học.)

Describe the pictures in Exercise A5.

(Thực hành với một bạn cùng học. Mô tả những hình ở bài tập A5.)

Example

Nam : Who is that?

Lien: That’s Chi.

Nam: What does she do?

Lien: She s a gymnast.

Nam : Is she short?

Hung : No, she isn’t. She's tall.

Tạm dịch: 

Ví dụ

Nam: Đó là ai vậy?

Liên: Đó là Chi.

Nam: Cô ấy làm gì?

Liên: Cô ấy là một vận động viên thể dục.

Nam: Cô ấy có thấp không?

Hưng: Không, cô ấy không. Cô ấy cao.Hướng dẫn giải: 

Viet : Who’s this?

Phong: It’s Tuan.

Viet : What does he do?

Phong : He’s a weight lifter.

Viet : Is he short?

Phong : Yes, he is.

Viet : Is he fat?

Phong : Yes, he is.

Viet : Is he weak?

Phong : No. He’s strong.

Tạm dịch:

Việt: Đây là ai?

Phong: Đây là Tuấn.

Việt: Anh ấy làm gì?

Phong: Anh ấy là vận động viên cử tạ.

Việt: Anh ấy có thấp không?

Phong: Có.

Việt: Anh ấy có béo không?

Phong: Có.

Việt: Anh ấy có yếu không?

Phong: Không. Anh ấy mạnh mẽ. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 66 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài