My class - Unit 4 trang 47 SGK Tiếng Anh 6


3. Write. (Viết) Write three sentences about you. (Viết ba câu về bạn.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

B. MY CLASS (Lớp tôi)

Bài 1

Task 1. Listen and repeat. Then practise the dialogue with a partner.

(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.)   

 

Thu: Hello. Which grade are you in?

Phong: I'm in grade 6.

Thu: And which class are you in?

Phong: 6A. What about you?

Thu: I'm in grade 7, class 7C. How many floors does your school have?

Phong: Two. It's a small school.

Thu: My school has four floors and my classroom is on the second floor. Where’s your classroom?

Phong: It's on the first floor.

            

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Thu:  Xin chào. Bạn học lớp mấy? 

Phong: Tôi học lớp 6.

Thu: Còn bạn học lớp nào?

Phong: Lớp 6A. Còn bạn?

Thu: Tôi học lớp 7, lớp 7C. Trường của bạn có mấy tầng?

Phong : Hai. Nó là một trường nhỏ.

Thu: Trường tôi có bốn tầng, và lớp học của tôi ở tầng hai. Lớp của bạn tầng nào (ở đâu)?

Phong: Nó ở tầng một.                     

Bài 2

Task 2. Complete this table. 

(Hoàn chỉnh bảng.)

 

Lời giải chi tiết:

 

Grade

Class

Classroom’s floor

Thu

7

7C

2nd

Phong

6

6A

1st

You

6

6B

1st

Tạm dịch: 

 

Khối

Lớp

Tầng của phòng học

Thu

7

7C

tầng 2

Phong

6

6A

tầng 1

Bạn

6

6B

tầng 1

Bài 3

Task 3. Write. (Viết) 

Write three sentences about you.

(Viết ba câu về bạn.)

Lời giải chi tiết:

I’m a student. I’m in class 6B. My school is in the city and has sixty - two classes.

Tạm dịch: 

Tôi là học sinh. Tôi học lớp 6B. Trường học của tôi ở thành phố và có 62 lớp học. 

Bài 4

Task 4. Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại)


Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

1st = first: ngày 1/ hạng nhất

2nd = second: ngày 2/ hạng 2

3rd=third: ngày 3/ hạng 3

4th = fourth: ngày 4/ hạng 4

5th = fifth: ngày 5/ hạng 5

6th = sixth: ngày 6/ hạng 6

7th = seventh: ngày 7/ hạng 7

8th = eighth: ngày 8/ hạng 8

9th = ninth: ngày 9/ hạng 9

10th = tenth: ngày 10/ hạng 10

Bài 5

Task 5. Complete this room dialogue.  

(Hoàn chỉnh bài đối thoại này.)

Lời giải chi tiết:

Thu: Is your school big?

Phong: No. It is small.

Thu: How many floors does it have?

Phong: It has two floors.

Thu: Which class are you in?

Phong: I am in class 6A.

Thu: Where is your classroom?

Phong: It’s on the first floor.

Tạm dịch: 

Thu: Trường học của bạn to không?

Phong: Không. Nó nhỏ. 

Thu: Nó có bao nhiêu tầng?

Phong: Nó có 2 tầng. 

Thu: Bạn học lớp nào?

Phong: Mình học lớp 6A. 

Thu: Phòng học của bạn ở đâu?

Phong: Ở tầng 1. 

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.2 trên 86 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.