Personal pronouns (Đại từ nhân xưng) - Unit 1 tiếng Anh 6


Đại từ nhân xưng được dùng thay cho danh từ được nói ở trước để tránh lặp lại.2. Đại từ nhân xưng gồm có HAI loại:3. Vị trí (Positions).

1. Đại từ nhân xưng được dùng thay cho danh từ được nói ở trước để tránh lặp lại.

Ví dụ: Tom is my friend. He is a student.

(Tom là bạn tôi. Anh ấy là sinh viên.)

This is Mr Henry. Everybody likes him.

(Đây là ông Henry. Mọi người thích ông ấy.)

These are Peter and Tom. They are students.

(Đây là Peter và Tom. Họ lả học sinh.)

2. Đại từ nhân xưng gồm có HAI loại:

Đại từ nhân xưng làm chủ từ gồm có:

Ngôi                     Số ít               Số nhiều

Ngôi thứ nhất         I                        We

Ngôi thứ hai          You                    You

Ngôi thứ ba       He, She, It             They 

3. Vị trí

Đại từ nhân xưng làm chủ từ thường đứng trước động từ chính trong câu.

Ví dụ: He goes to school. (Anh ấy di học.)

They are in class. (Chúng ở trong lớp.)

What do you study? (Bạn học gì?)  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.