B. Numbers - Unit 3 trang 35 SGK Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.5 trên 27 phiếu

1.Listen and repeat the numbers (Lắng nghe và Lặp lại số) Count the items in the living room (Đếm những đồ vật trong phòng khách).

B. NUMBERS

1. Listen and repeat the numbers.

(Lắng nghe và lặp lại số)  

Click tại đây đề nghe:


          

2. Practice. (Thực hành).

Count the items in the classroom.

(Đếm những đồ đạc trong phòng học.)

Hướng dẫn giải:

Tạm dich:

- 1 door: một cái cửa ra vào

- 2 windows: hai cái cửa sổ

- 0 table: không cái bàn

- 0 chairs: không cái ghế dựa

- 1 student: một học sinh

- 0 clock: không cái đồng hồ

- 1 board: một cái bảng

- 20 desks: hai mươi cái bàn học

- 0 book: không quyển sách

- 0 ruler: không cái thước

- 0 eraser: không cái tẩy

- 20 bench(es): 20 cái ghế dài (băng ghế)

3. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:


How many doors are there? 

- There is one. 

How many windows are there? 

- There are two. 

Tạm dịch: 

Có bao nhiêu cửa ra vào? 

- Có một cái.

Có bao nhiêu cửa sổ?

- Có hai cái.

 

4. Practice with a partner.

(Thực hành với bạn cùng học).

How many ... (chairs / tables /...) are there?

There is / are ...one / two chair(s) ...

Tạm dịch: 

Có bao nhiêu (ghế, bàn,...)?

Có (một, hai,...ghế).

5. Practice.

(Thực hành)

Count the items in the living room.

(Đếm những đồ vật trong phòng khách)

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch: 

- 1 couch: một cái ghế sa-lông dài

- 1 armchair: một cái ghế bành

- 1 table: một cái bàn

- 1 television: một cái tivi

- 1 lamp: một cái đèn

- 5 books: năm cuốn sách

- 2 chairs: hai cái ghế

- 1 bookcase: một cái giá sách

- 1 telephone: một cái điện thoại

- 1 stereo: 1 máy âm thanh nổi

- 4 people: bốn người

- 2 stools: hai cái ghế đẩu

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Unit 3 : At home - Ở nhà

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu