Vận dụng bài 2 trang 15 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Thực hiện tương tự như Hoạt động 1 với các dãy số từ 0 đến 15 để tìm mã hóa của các số từ 8 đến 15 và đưa ra nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Thu gọn dãy số bằng cách sau:

- Chia dãy số (từ 0 đến 15) thành 2 nửa trái, phải đều nhau.

- Kiểm tra xem số 8 thuộc nửa trái hay nửa phải.

- Ghi lại vị trí của số 8 (trái hoặc phải).

- Bỏ đi nửa dãy số không chứa số 8. Giữ lại nửa dãy số chứa số 8.

Sau mỗi lần thực hiện, dãy số được thu gọn 1 nửa. Thực hiện thu gọn dãy số cho đến khi còn lại số 8.

Bước 2: Chuyển dãy vị trí thu được (phải, trái, trái) thành 0, 1 theo quy tắc: trái thành 0, phải thành 1.

=> Thực hiện tương tự đối với số 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15.

Lời giải chi tiết

Để mã hóa một số, làm tương tự như hoạt động 1, ta cần phải thực hiện 4 lần thu gọn dãy số từ 0 đến 15. Kết quả thu được:

8

1000

9

1001

10

1010

11

1011

12

1100

13

1101

14

1110

15

1111


=> Nhận xét: Mã hóa của các số từ 8 đến 15 khác nhau.

Loigiaihay.com

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Thông tin trong máy tính