Câu hỏi 1 trang 15 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Em hãy quan sát hình sau và cho biết thông tin về dung lượng của từng ổ đĩa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát hình trên, xác định đâu là ổ đĩa, đâu là dung lượng của ổ đĩa.

- Xác định các số liệu liên quan đến ổ đĩa: dung lượng còn trống trong tổng dung lượng của ổ đĩa.

Lời giải chi tiết

- Ổ đĩa C còn trống 37,9 GB trong tổng dung lượng 109 GB.

- Ổ đĩa E còn trống 48,2 GB trong tổng dung lượng 111 GB.

- Ổ đĩa F còn trống 153 GB trong tổng dung lượng 169 GB.

- Ổ đĩa G còn trống 27,2 GB trong tổng dung lượng 1086 GB.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Thông tin trong máy tính