Hoạt động 1 trang 12 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Hãy mã hóa số 3 và số 6 theo cách như trên. Hai dãy kí hiệu nhận được có giống nhau không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Thu gọn dãy số bằng cách sau:

- Chia dãy số (từ 0 đến 7) thành 2 nửa trái, phải đều nhau.

- Kiểm tra xem số 3 thuộc nửa trái hay nửa phải.

- Ghi lại vị trí của số 3 (trái hoặc phải).

- Bỏ đi nửa dãy số không chứa số 3. Giữ lại nửa dãy số chứa số 3.

Sau mỗi lần thực hiện, dãy số được thu gọn 1 nửa. Thực hiện thu gọn dãy số ba lần cho đến khi còn lại số 3.

Bước 2: Chuyển dãy vị trí thu được (phải, trái, trái) thành 0, 1 theo quy tắc: trái thành 0, phải thành 1.

=> Thực hiện tương tự đối với số 6.

Lời giải chi tiết

- Số 3 được mã hóa thành: 011.

- Số 6 được mã hóa thành: 110.

=> Hai dãy ký hiệu nhận được không giống nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Thông tin trong máy tính