Câu hỏi 2 trang 14 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Máy tính sử dụng dãy bit để làm gì?

A. Biểu diễn các số.

B. Biểu diễn văn bản.

C. Biểu diễn hình ảnh, âm thanh.

D. Biểu diễn số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ định nghĩa của dãy bit, xác định vai trò của nó trong biểu diễn dữ liệu trên máy tính.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án:

D. Biểu diễn số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Thông tin trong máy tính