Câu hỏi 2 trang 15 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Em hãy quan sát hình sau và cho biết dung lượng của mỗi tệp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xác định cột chỉ dung lượng của tệp (Size).

- Xác định dung lượng từng tệp.

Lời giải chi tiết

Tệp IMG_0013.jpg có dung lượng là 372 KB.

Tệp IMG_0014.jpg có dung lượng là 408 KB.

Tệp IMG_0023.jpg có dung lượng là 482 KB.

Tệp IMG_0024.jpg có dung lượng là 512 KB.

Tệp IMG_0038.jpg có dung lượng là 1,095 KB. 

Tệp IMG_0039.jpg có dung lượng là 1,100 KB .

Tệp IMG_0041.jpg có dung lượng là 846 KB.

Tệp IMG_0046.jpg có dung lượng là 488 KB.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Thông tin trong máy tính