Trả lời luyện tập trang 64 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Hãy lựa chọn một cách chiết phù hợp để:

a. Loại bỏ cát lẫn trong nước ngầm

b. Tách dầu vừng ra khỏi hỗn hợp của nó với nước

c. Tách calcium carbonate từ hỗn hợp của calcium carbonate và nước. 

Vì sao em chọn cách đó?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Cát là chất rắn không tan trong nước

b) Dầu vừng là chất lỏng không tan trong nước

c) Calcium carbonate là chất rắn không tan trong nước

Lời giải chi tiết

a) Vì cát không tan trong nước do đó có thể tách cát ra khỏi nước ngầm bằng cách lọc.

b) Dầu vừng không tan trong nước và nhẹ hơn nước do đó có thể dùng phương pháp chiết để tách dầu vừng ra khỏi hỗn hợp của nó với nước.

c) Vì calcium carbonate không tan trong nước do đó có thể tách ra khỏi nước bằng cách lọc.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu