Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bình chọn:
4 trên 135 phiếu

Bài viết được xem nhiều nhất