Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bình chọn:
4.1 trên 104 phiếu


Hỏi bài