Bình chọn:
4.5 trên 77 phiếu
Tiết 1 Bài 1 trang 3 sgk Toán 4 Tiết 1 Bài 1 trang 3 sgk Toán 4

Giải bài 1 trang 3 SGK Toán 4. a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Xem chi tiết
Tiết 1 Bài 2 trang 3 sgk Toán 4 Tiết 1 Bài 2 trang 3 sgk Toán 4

Giải bài 2 trang 3 SGK Toán 4. Viết theo mẫu:

Xem chi tiết
 Tiết 1 Bài 3 trang 3 sgk Toán 4 Tiết 1 Bài 3 trang 3 sgk Toán 4

Giải bài 3 trang 3 SGK Toán 4. a) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

Xem chi tiết
Tiết 2 Bài 1 trang 4 sgk Toán 4 Tiết 2 Bài 1 trang 4 sgk Toán 4

Giải bài 1 trang 4 SGK Toán 4. Tính nhẩm:

Xem chi tiết
Tiết 2 Bài 2 trang 4 sgk Toán 4 Tiết 2 Bài 2 trang 4 sgk Toán 4

Giải bài 2 trang 4 SGK Toán 4. Đặt tỉnh rồi tính:

Xem chi tiết
Tiết 1 Bài 4 trang 4 sgk Toán 4 Tiết 1 Bài 4 trang 4 sgk Toán 4

Giải bài 4 trang 4 SGK Toán 4. Tính các chu vi các hình sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 4 SGK Toán lớp 4 Bài 4 trang 4 SGK Toán lớp 4

Giải bài 4 trang 4 SGK Toán 4. a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

Xem chi tiết
Bài 3, 4 Tiết 2 trang 4 sgk Toán 4 Bài 3, 4 Tiết 2 trang 4 sgk Toán 4

Giải bài 3 trang 4 SGK Toán 4. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

Xem chi tiết
Bài 1 Tiết 3 trang 5 sgk Toán 4 Bài 1 Tiết 3 trang 5 sgk Toán 4

Giải bài 1 trang 5 SGK Toán 4. Tính nhẩm:

Xem chi tiết
Tiết 3 Bài 2 trang 5 sgk Toán 4 Tiết 3 Bài 2 trang 5 sgk Toán 4

Giải bài 2 trang 5 SGK Toán 4. Đặt tính rồi tính: a) 6083 + 2378; b) 56346 + 2854

Xem chi tiết
Bài 3, 4, 5 Tiết 3 trang 5 sgk Toán 4 Bài 3, 4, 5 Tiết 3 trang 5 sgk Toán 4

Giải bài 3, 4, 5 trang 5 SGK Toán 4. Bài 3: Tính giá trị biểu thức: a) 3257 + 4659 - 1300;

Xem chi tiết
Tiết 2 Bài 5 trang 5 sgk Toán 4 Tiết 2 Bài 5 trang 5 sgk Toán 4

Giải bài 5 trang 5 SGK Toán 4. Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:

Xem chi tiết
Tiết 4 Bài 1, bài 2 trang 6 sgk Toán 4 Tiết 4 Bài 1, bài 2 trang 6 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 6 SGK Toán 4. Bài 1:Tính giá trị biểu thức (theo mẫu).

Xem chi tiết
Tiết 4 Bài 3 trang 6 sgk Toán 4 Tiết 4 Bài 3 trang 6 sgk Toán 4

Giải bài 3 trang 6 SGK Toán 4. a) Tính giá trị biểu thức: 250 + m với: m = 10

Xem chi tiết
Tiết 5 Bài 1 trang 7 sgk Toán 4 Tiết 5 Bài 1 trang 7 sgk Toán 4

Giải bài 1 trang 7 SGK Toán 4. Tính giá trị biểu thức (theo mẫu):

Xem chi tiết
Tiết 5 Bài 2, bài 3, bài 4 trang 7 sgk Toán 4 Tiết 5 Bài 2, bài 3, bài 4 trang 7 sgk Toán 4

Giải bài 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 4. Bài 2: Tính giá trị biểu thức.

Xem chi tiết
 Tiết 6 Bài 1 trang 9 sgk Toán 4 Tiết 6 Bài 1 trang 9 sgk Toán 4

Giải bài 1 trang 9 SGK Toán 4. Viết theo mẫu:

Xem chi tiết
Tiết 6 Bài 2 trang 9 sgk Toán 4 Tiết 6 Bài 2 trang 9 sgk Toán 4

Giải bài 2 trang 9 SGK Toán 4. Viết theo mẫu:

Xem chi tiết
Tiết 7 Bài 1 trang 10 sgk Toán 4 Tiết 7 Bài 1 trang 10 sgk Toán 4

Giải bài 1 trang 10 SGK Toán 4. Viết theo mẫu:

Xem chi tiết
Tiết 7 Bài 2 trang 10 sgk Toán 4 Tiết 7 Bài 2 trang 10 sgk Toán 4

Giải bài 2 trang 10 SGK Toán 4. a) Đọc các số sau: 2453; 65243; 762543; 53620

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay