Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Bình chọn:
4.2 trên 91 phiếu