Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,....

Bình chọn:
4.1 trên 105 phiếu


Hỏi bài