2. Các phép tính với phân số

Bình chọn:
4.5 trên 173 phiếu
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 114 trang 126 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 126 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 115 trang 127 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 116 trang 128 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 117 trang 128, 129 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 128, 129 SGK Toán 4. Bài 1: Tính (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 119 trang 130 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 118 trang 129 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 129 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 120 trang 131 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 131 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Tiết 121 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 131-132 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 131, 132 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 133 SGK Toán 4. Bài 1. Tính theo mẫu:...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 133 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 133 SGK Toán 4. Tính : 4/5 x 6/7 ; ...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 134 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 134 SGK Toán 4. Bài 1: a) Viết tiếp vào chỗ chấm: ...

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 125 trang 135 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 135 SGK Toán 4. Bài 1: Một lớp học có 35 học sinh Bài 2 Một sân trường hình chữ nhật Bài 3. Lớp 4A có 6 học sinh nam

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 127 trang 136 sgk Toán 4

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 136 (Luyện tập) SGK Toán 4. Bài 1: Tính rồi rút gọn.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2 Tiết 126 trang 136 sgk Toán 4

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 136 (Phép chia phân số) SGK Toán 4. Bài 1: Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137, 138 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 137, 138 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4

Bài 1. Tính rồi rút gọn:...

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 130 trang 138 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138, 139 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138, 139 SGK Toán 4. Bài 1. Trong các phép tính sau, phép tính nào làm đúng?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 139 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 139 SGK Toán 4. Bài 1: Cho các phân số:...

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài