Bình chọn:
4.5 trên 169 phiếu
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 114 trang 126 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 114 trang 126 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 126 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 115 trang 127 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 115 trang 127 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 116 trang 128 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 116 trang 128 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 117 trang 128, 129 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 117 trang 128, 129 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 128, 129 SGK Toán 4. Bài 1: Tính (theo mẫu).

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 119 trang 130 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 119 trang 130 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 118 trang 129 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 118 trang 129 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 129 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 120 trang 131 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 120 trang 131 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 131 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Tiết 121 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 131 sgk Toán 4 Tiết 121 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 131 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 131, 132 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 133 SGK Toán 4. Bài 1. Tính theo mẫu:...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 133 SGK Toán 4 Bài 1 trang 133 SGK Toán 4

Giải bài 1 trang 133 SGK Toán 4. Tính:...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 133 SGK Toán 4 Bài 2 trang 133 SGK Toán 4

Giải bài 2 trang 133 SGK Toán 4. Rút gọn rồi tính:...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 133 SGK Toán 4 Bài 3 trang 133 SGK Toán 4

Giải bài 3 trang 133 SGK Toán 4. Một hình chữ nhật có chiều dài là...

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 134 SGK Toán 4 Bài 1, 2, 3 trang 134 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 134 SGK Toán 4. Bài 1: a) Viết tiếp vào chỗ chấm: ...

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 125 trang 135 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 125 trang 135 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 135 SGK Toán 4. Bài 1: Một lớp học có 35 học sinh Bài 2 Một sân trường hình chữ nhật Bài 3. Lớp 4A có 6 học sinh nam

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 127 trang 136 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 127 trang 136 sgk Toán 4

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 136 (Luyện tập) SGK Toán 4. Bài 1: Tính rồi rút gọn.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2 Tiết 126 trang 136 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2 Tiết 126 trang 136 sgk Toán 4

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 136 (Phép chia phân số) SGK Toán 4. Bài 1: Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 137, 138 SGK Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4 trang 137, 138 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 137, 138 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4. Bài 1. Tính rồi rút gọn:...

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 130 trang 138 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 130 trang 138 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138, 139 SGK Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138, 139 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138, 139 SGK Toán 4. Bài 1. Trong các phép tính sau, phép tính nào làm đúng?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay