Dấu hiệu chia hết cho 3

Bình chọn:
4.1 trên 29 phiếu