Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bình chọn:
4.4 trên 88 phiếu


Hỏi bài