Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bình chọn:
4.5 trên 71 phiếu